THU THẬP
Thu thập thông tin đầu vào về các mong muốn của khách và các nguồn lực sẵn có
Ở giai đoạn này, chúng tôi thu thập các thông tin của khách hàng từ các mong muốn, khả năng triển khai dựa trên các nguồn lực sẵn có và khả năng điều động. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tham gia từ những giờ đầu tiên để lượng giá đúng tình hình qua đó chuẩn bị các phương án tư vấn phù hợp nhất. Chúng tôi coi đây là bước cực kỳ quan trọng để mang đến cho khách hàng dịch vụ như ý.
PHÂN TÍCH
Đánh giá, phân tích các điều kiện thực hiện và đưa ra đề xuất ban đầu về mô hình dịch vụ, sản phẩm
Sau khi tổng hợp đủ các dữ liệu đầu vào, các chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá, phân tích các điều kiện thực hiện và đưa ra đề xuất ban đầu. Các đề xuất ban đầu này sẽ được điều chỉnh liên tục để mang lại một mô hình triển khai thống nhất với khách hàng. Các phân tích cũng như đều xuất đều được cân nhắc để có lợi nhất cho khách hàng trong toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ.
XÂY DỰNG
Xây dựng mô hình dịch vụ, sản phẩm cụ thể và chạy thử trước khi đưa vào áp dụng
Từ các phương án đề xuất đã được duyệt, các chuyên gia sẽ tiến hành xây dựng mô hình sản phẩm cụ thể và các tài liệu kỹ thuật phục vụ đào tạo cho người sử dụng. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, việc chạy thử mô hình sẽ được áp dụng và khách hàng sẽ nhận xét trên mô hình thử nghiệm đó. Sau đó, khách hàng sẽ được huấn luyện sử dụng để áp dụng chính thức.
TRIỂN KHAI
Triển khai thực hiện đại trà dựa trên mô hình đã được khách hàng phê duyệt và chạy thử
Khi mô hình dịch vụ đã được khách hàng nắm vững, việc triển khai đại trà trong thực tế sẽ được thực hiện. Các chuyên gia của SANT Vietnam sẽ cùng theo dõi việc triển khai để ghi nhận bất cứ hoạt động nào không đúng hướng dẫn và điều chỉnh ngay lập tức để đảm bảo dịch vụ được thực hiện như đã xây dựng trên mô hình.